dokumenty
Kategorie:

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to często jedyne, lecz niestety niełatwe wyjście z trudnej sytuacji materialnej. Jest to nic innego jak przyznanie się do zadłużenia przez osobę fizyczną oraz niemożność dalszego spłacania zobowiązań. Jest to często jedyne wyjście na nowy start i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu dla osoby, która nie radzi sobie z nagromadzonymi przez lata długami. Warto więc zastanowić się, czym jest upadłość konsumencka w Krakowie i kto może ją ogłosić.

Upadłość konsumencka — czym jest?

Wiele osób, które nie radzą sobie ze zbyt dużą ilością zobowiązań, zaczynają się poważnie zastanawiać, żeby ogłosić upadłość konsumencką. Co to znaczy? Upadłość konsumencka to nic innego, jak postępowanie sądowe, które ma na celu anulowanie wszystkich długów przy jednoczesnym zaspokojeniu żądań wierzycieli. Postępowanie może zakończyć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umorzenie całego lub części długu. Drugim wyjściem natomiast jest windykacja, czyli sprzedaż majątku, który posiada osoba zadłużona.

Ponadto postępowanie o upadłość konsumencką ma również na celu ustalić jakim wierzycielom, w jakiej wysokości oraz w jakich konkretnych terminach dłużnik będzie zobowiązany wypłacić zalegające pieniądze. Bardzo ważne jest jednak, że Prawo upadłościowe z 2003 r. gwarantuje pozostawienie dłużnikowi majątku ruchomego, który jest mu niezbędny do codziennego życia. Co ciekawe, upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż jeden raz, ale nie częściej, niż raz na 10 lat.

Upadłość konsumencka w Krakowie — kto może ją ogłosić?

Osoba, która znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej może zadawać sobie pytanie, czy może ogłosić upadłość konsumencką. Aby to zrobić, konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze upadłość musi zostać ogłoszona przez osobę fizyczną, która jednocześnie jest konsumentem. Po drugie, taka osoba musi być niewypłacalna. Oznacza to, że nie jest ona w stanie opłacić zalegających długów, jeżeli termin realizacji zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Często można spotkać się z pytaniem, czy upadłość konsumencka można ogłosić samemu. Oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji proces toczy się bez udziału wnioskodawcy. W takiej sytuacji osoba zadłużona musi więc samodzielnie zebrać wszelkie niezbędne dokumenty, które będą poświadczały, że nie jest ona zdolna do samodzielnej spłaty zobowiązań. Warto jednak, aby w takiej sytuacji upadłość konsumencka w Krakowie oraz związane z nią postępowanie odbywało się przy pomocy wyspecjalizowanej kancelarii.

Kto nie może ogłosić upadłości?

Sam status osoby fizycznej nie sprawia od razu, że każdy może ogłosić upadłość. Polskie prawo wyraźnie wskazuje podmioty, które nie mogą tego uczynić. Są to osoby, które są wypłacalne, prowadzą własną działalność gospodarczą, lub składały już wniosek o upadłość nie później niż 10 lat. Ponadto upadłości konsumenckiej nie można ogłosić, jeżeli majątek osoby zadłużonej przekracza zaległe zobowiązania.