lakiernik
Kategorie:

Czym jest kabina lakiernicza i dlaczego potrzebne są w niej filtry?

Lakierowanie to bardzo wymagający proces. Klienci oczekują, że powierzchnia będzie idealnie gładka, bez zlewów i prześwitów. Farba musi być nałożona równomiernie oraz mieć odpowiednią grubość. Samo malowanie, zwłaszcza lakierami rozpuszczalnikowymi, ze względu na wysoką szkodliwość dla pracownika oraz zagrożenie pożarowe wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Jednym ze stosowanych zabezpieczeń jest ograniczenie oddziaływania procesu do jednego miejsca: kabiny lakierniczej. Wykorzystany w niej właściwy filtr oczyszcza powietrze, zapewniając bezpieczne warunki.

Na czym polega działanie kabiny lakierniczej?

Kabina lakiernicza to miejsce, gdzie odbywa się napylanie farby. W zależności od potrzeby i wielkości malowanych elementów takie rozwiązania mogą przypominać duże pudełko, gdzie pracownik jest na zewnątrz, operując w środku pistoletem albo też przybierać postać całego pomieszczenia, do którego elementy wielkogabarytowe wjeżdżają na wózkach lub za pomocą suwnic.

Bez względu na rodzaj kabiny, musi cechować się prawidłową wymianę powietrza: czyste wlatuje od góry poprzez filtr sufitowy, natomiast od spodu jest zasysane to zanieczyszczone cząsteczkami farby i mgłą lakierniczą. Dzięki temu wewnątrz zmniejszone jest ryzyko samozapłonu rozpuszczalników, a pracownicy mogą realizować zadania bez obawy o to, że się uduszą.

Ograniczenie procesu malowania wyłącznie do kabiny lakierniczej umożliwia również utrzymanie czystości materiału, powlekanego elementu i otoczenia, zmniejszenie zasięgu rozproszenia farby, a przez to obniżone jej zużycie.

Filtr do kabiny lakierniczej – jaka jest jego rola w procesie?

Prawidłowo działająca kabina lakiernicza posiada co najmniej dwa filtry:

  • sufitowy;
  • podłogowy, występujący również w dolnej części ścian.

Oba różnią się zarówno budową, jak i przeznaczeniem.

Filtr sufitowy do kabiny lakierniczej

Nawiewane do kabiny powietrze czasami zawiera zanieczyszczenia, takie jak kurz lub cząstki farby innego koloru. Osadzając się na malowanej powierzchni, mogą nadawać jej nieestetyczny wygląd. Nadmuch strumienia powietrza powoduje turbulencje natryskiwanej farby, a w rezultacie – nieciągłości lub różny rozkład grubości powłoki. Dlatego rolą filtru sufitowego do kabiny lakierniczej jest oczyszczanie powietrza oraz równomierne rozprowadzanie go po wnętrzu.

Najczęściej stosuje się dwustopniową filtrację. Filtr wstępny wyłapuje drobne cząsteczki farby i innych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, a ostateczny doczyszcza powietrze z drobniejszych frakcji. Stosowanie tańszego modelu wstępnego ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne – mniej zanieczyszczeń przedostaje się do droższego egzemplarza ostatecznego, co wydłuża jego żywotność.

Filtr podłogowy do kabiny lakierniczej

Mgła lakiernicza, zawierająca szkodliwe cząsteczki rozpuszczalnika, a także żywice i pigmenty, jest cięższa od powietrza. Dlatego filtry zasysają ją od spodu: poprzez odciągi podłogowe lub ścienne umieszczone w dolnej części kabiny. Bieżące usuwanie zanieczyszczeń jest bardzo ważne. Wysokie stężenie rozpuszczalników wpływa negatywnie na pracowników, powodując uczucie zmęczenia, bóle głowy lub omdlenia. Może również być przyczyną pożaru lub wybuchu. Nieusuwane cząstki farby gromadzą się na ściankach kabiny lakierniczej, nawarstwiając się, przez co trudno je usunąć. Ich nadmiar może osadzić się na malowanych elementach, pogarszając jakość powłoki.

Filtr do kabiny lakierniczej, podobnie jak przy nawiewie, pomaga w równomiernym odprowadzaniu powietrza kanałami wentylacyjnymi, nie burząc opadłej farby i nie utrudniając procesu. Zatrzymuje cząstki lakieru, dzięki czemu nie przedostają się do wentylacji i silnika wentylatora, nie niszcząc infrastruktury. Wyrzucane powietrze jest – w zależności od zastosowanego filtra – wstępnie lub dokładnie oczyszczane ze szkodliwych lotnych związków organicznych LZO, które wówczas nie zatruwają środowiska naturalnego.

Właściwie dobrany filtr do kabiny lakierniczej stanowi gwarancją prawidłowego przebiegu procesu malowania

Kabina lakiernicza ogranicza rozprzestrzenianie się mgły lakierniczej, co ma duży wpływ zarówno na jakość powłoki, jak i na BHP czy ochronę przeciwpożarową. Właściwie dobrany filtr daje gwarancję prawidłowej wymiany powietrza, ograniczając problemy zdrowotne pracowników, ryzyko zaprószenia ognia oraz wady powierzchniowe na malowanym elemencie.